jiao zi mountain

views at xia ping zi, elevation 3,533m (11,591 ft). luquan county, yunnan august 2013.
xia ping zi

the location:

Advertisements